Każda usługa wyceniana jest indywidualnie, w zależności od stopnia trudności i wymaganego nakładu pracy. Porozumienie, co do  ceny oraz przewidywanego terminu realizacji umowy wskazywane jest klientowi przed jej zawarciem.