Dla osób fizycznych i klientów biznesowych

Profesjonalna i tania pomoc przy prowadzeniu m. in. spraw:

- spadkowych

- alimentacyjnych

- rozwodowych

- o darowizny

- służebności 

- o zasiedzenie

- administracyjnych 

- karnych

- wykroczeniowych

-z zakresu ubezpieczeń społecznych

- z zakresu prawa pracy

- rejstracja spółek

- pomoc przy zakładaniu stowarzyszeń i fundacji

reprezentacja przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji, pisanie pism procesowych, pozwy, zażalenia, skargi, skargi kasacyjne, odwołania, wnioski.

Stała obsługa podmiotów gospodarczych.